آیین کنفسیوس, ادیان و مذاهب جهان, تاریخ جهان باستان, تاریخ و تمدن چین باستان, کتاب ها و نسک های باستان

معرفی آیین و کتاب های کنفسیوس

آئین کنفسیوس؛

کنفسیوس که نامش به زبان چینی، کونگ – فو – تسو بود یک مکتب اخلاقی را در چین بنیان نهاد که بنام او دین کنفوسیوس است. نام اصلی او، چی – یو – کونگ بوده است. کونگ در در سال 569 ق.م در شهر لو از استان شانگ تونگ به دنیا آمد. پدرش از سوداگران امپراتور به شمار میرفت. پس از پایان تحصیلات در سال 531 ق.م یک مکتب اخلاقی بوجود آورد و به هدایت مردم مشغول شد. در سال 501 ق.م به فرمانروایی ایالت لو رسید، ولی از آن کار استعفا داد و سرانجام در سال 489 ق.م درگذشت.

او را در دهکده ی کیو – فو در چین مرکزی به خاک سپردند. او را سقراط چین لقب دادند، زیرا آئین او درباره انسان و انسانیت بحث میکند. دین او بر اساس اخلاق استوار است و در آن دین از پرستش خدایان گوناگون سخنی نرفته و برای پیروان آن مکانی برای پرستـش و کاهـنی پیش بیـنی نشـده. پیروان او به کـتاب ویـژه ای معـتـقـد نـیستند. چینیان دیـن او را مکـتب تعالـیم نام نهادند.

کـنفسیوس به قربانی دادن به روح نیاکـان توجه و به خصوص قربانی به ارواح نیاکـان خانوادگی را تأیید میکند و قربانی دادن به روان های دیگر را مکروه میشمارد و آن را نوعی تملق میداند. او زیاد معتقد به زندگی آن جهانی نیست و میگوید: « تو که هنوز زندگی را نشناخته ای مرگ و پس از مرگ را چگونه خواهی شناخت ». در عین حال او معتقد به پرستاری آسمان است و ازآن به شانگ – نی تعبیر میکند.

درباره نظام جهان معتقد به دو اصل مثبت و منفی است، که یکمی را « یانگ » و دومی را « یین » میخواند و میگوید از آمیختن این دو نیرو، آسمان و زمین پدیدار شد و آدمی به وجود آمد. از نظر اخلاقی کـنفوسیوس میگوید کـه آدمی پاک سرشت آفریده شده است و این نیکی را باید با نور معرفت و آموزش و پرورش تکمیل کند.او میگوید: « اساس جامعه انسانی بر روی پنج رابطه قرار گرفته است ».

1 رابطه پادشاهان و فرمانروایان با رعایای خود.
2 رابطه پدران یا فرزندان.
3 رابطه شوهر با زن.
4 رابطه برادران بزرگتر با برادران و خواهران کوچکتر.
5 رابطه دوستان با دیگران.

همه این روابط بر اصل محبت و احترام متقابل بنا شود. قاعده کلی برای حُسن رابطه یک شخص یا دیگران این است که آنچه که برای خود نمی پسندد برای دیگران روا ندارد.

________________________________________________________

کتاب های کنفوسیوس؛

این آثار که به نام نوشته های مقدس کنفوسیوس معروف است به پنج کینگ یا پنج نوشته تقسیم می شود و نیز کتابی که آن را « آنالکت » گویند و آن مجموعه ای است از گفتار وی که شاگردانش گرداوری کرده اند.

از کتاب های پنج گانه او، کتاب نخست « یی – کینگ » نام دارد که به معنای کتاب تعبیرات و نمودارهای عرفانی است.
کتاب دوم « شو- کینگ » که بخشی از تاریخ چین و رویدادهای چند زنجیره از پادشاهان آن کشور است.
کتاب سوم « شی – کینگ » و به معنای دیوان چکامه هاست.
کتاب چهارم « لی – کینگ »، در آداب تشریفات است.
کتاب پنجم « چون – چیو یهنی » به معنی بهار و پائیز است که در آن کتاب وقایع تاریخ چین را در ایالت لو از 722 تا 481 پیش از میلاد نوشته است.

او همچنین می گوید: من حکیم مادرزاد نیستم بلکه تنها کاری که میکنم آن است که پژوهش های پـیشیـنـیان را به دسـت می آورم و در فـهـم و درک و توضیـح آنها، کوشش بلیغ خرج میدارم.

اصطلاح انـسان کـامل، در فلسفه کـنفوسیوس « چـون – تـزو » است و آن عـبارت از فرزندی است که محبت والدین را همواره در دل دارد، و پدری است که نسبت به فرزندان خود عدالت و مهربانی می کند، و شوهری است که به همسر خود وفادار است، و دوستی است که به دوست خود اخلاص میورزد.

انسان کامل دارای پنج خصلت زیر است:

1 عزت نفس و عُلو همت.
2 خلوص نیت.
3 شوق و اخلاص عمل.
4 حُسن سلوک.
5 حکمتی که شک و گمان بار نیاورد.

آبشخور:
تاریخ تمدن های مشرق زمین ؛ باقرعلی عادلفر
پژوهشی از علیرضا کیانی ؛ تاریخ فا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *