تاثیر نیروهای ماورای الطبیعه بر معماری تمدن مایا | 49 اسلاید پروژه انسان طبیعت معماری   نگارنده: حامد محمدپور پیام اصولی محمد موذنی مقدمه: مایاها

Read More

صديقه نوده‌فراهاني : «خشک بیاورید، خشک…»  این نوای گوش‌آشنایی است که دیر زمانی است دیگر شنیده نمی‌شود. نوایی که پدران و مادرانمان خوب به یاد

Read More