زرتشت پسر بهرام پژدو – دکتر محمد معین نگارنده: مرتضی حماسی معرفی آثار زرتشت پسر بهرام پسر پژدو شاعر سده هفتم هجری به خامۀ شادروان دکتر

Read More

داعش آثار باستانی شهر موصل را تخریب کرد، آیا موارد مشابه آن در نقاط دیگر دنیا اتفاق افتاده است؟ داعش، ویدئویی منتشر کرد که عملیات تخریبمجسمه‌های

Read More

تاثیر نیروهای ماورای الطبیعه بر معماری تمدن مایا | 49 اسلاید پروژه انسان طبیعت معماری   نگارنده: حامد محمدپور پیام اصولی محمد موذنی مقدمه: مایاها

Read More