دانش و فرهنگ و هنر در عهد باستان

در گرمابه‌هاي ايراني چه مي‌گذشت و اكنون چه مي‌گذرد؟

صديقه نوده‌فراهاني : «خشک بیاورید، خشک...»  این نوای گوش‌آشنایی است که دیر زمانی است دیگر شنیده نمی‌شود. نوایی که پدران و...

ادامه مطلب

معرفی آیین و کتاب های کنفسیوس

آئین کنفسیوس؛ کنفسیوس که نامش به زبان چینی، کونگ - فو - تسو بود یک مکتب اخلاقی را در چین بنیان نهاد که بنام او دین کنفوسیوس است. نام ا...

ادامه مطلب

شهرسازی و معماری در شاهنامه

شهرسازي و ساكن شدن در جايي از مراحل تكامل اجتماعي هر هازماني (:جامعه اي) است.شهرسازي و معماري در شاهنامه ،نخستين بار به فرمان جمشيد اجر...

ادامه مطلب