About the author

حامد محمدپور

مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا ، یا چه بوده ست مراد وی ازین ساختنم...

Related Articles

One Comment

  1. 1

    خالد ناحیه

    خیلی زیبا بود آفرین . نمی دانستم حکمران اورشلیم در زمان داریوش یک ایرانی بوده است . همچنین جالب است احترام داریوش به عید یهودیان که واقعا تحسین برانگیز بود ….

    Reply

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Tirazis DM Team