دین و آیین زرتشت

زن و مرد در آیین زرتشت

زن و مرد در آیین زرتشت

 

دیدگاه آیین زرتشت درباره برابری زن و مرد

دیدگاه آیین زرتشت درباره برابری زن و مرد

 

 

دیدگاه آیین زرتشت درباره برابری زن و مرد:

در آیین زرتشت، زنان از ارزشمندترین لایه های همبودگاه و جامعه اند. در نسک دینی دینکرد آمده است:

زنانی که دانشآموختگی و دوره های دادوری دیده اند و در کار دادگستری مهارت دارند را بایستی به مردان برتری داد و به روشنی از دادرس شدن زنان و انجام دادگری آنان پشتیبانی کرد.

بزرگی و شکوه و جایگاه زن در آیین زرتشت را از اینجا میتوان دانست که از شش فروزه یا امشاسپند سه تا ضمیر مرد دارند، سه تا ضمیر زن.

بهمن نماد خرد کامل، اردیبهشت نماد نظم و سامان آفرینش. 

شهریور به چمار فرمانروایی بر خویش، از دیدگاه دستور زبان نرینه یا مرد دارند

اسفند یا سپندارمز نماد عشق و مهرورزی. خرداد نماد کمال، رسایی و خرمی. امرداد نماد جاودانگی و بی مرگی است، ضمیر مادینه یا زن دارند.

در دین مزدیسنا زن و مرد از یک ریشه تکوین پیدا میکنند، با هم رشد میکنند و هیچ یک از زن یا مرد به هم برتری و امتیازی ندارند.

زن پس از ازدواج در ردیف همسری شوهر قرار میگرفت نه در ردیف اموال یا فرمانبردار او.

به گفته دیگر زن کنیز و برده مرد نبوده وانگه همسر، همدل و همراه مرد بوده است.

موبد اردشیر خورشیدیان که چندی پیش به دانشگاه بهشتی دعوت شده بود، تا از راشن مرتوگان (حقوق بشر) در دین زرتشتی سخن بگوید درباره برابری انسانها چه زن و چه مرد چنین گفت:

دین زرتشتی به برابری کامل انسانها چه زن و چه مرد و داشتن اختیار و آزادی کامل در گزینش راه باورمند است.

همه این اصول در نسک زرتشتیان «گاتها» آمده است که میتوان به چند مورد آن اشاره کرد:

– خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد. یسنا ۴۳ بند یک.

– به سخنان بهین گوش فرا دهید، با اندیشه ی روشن در آن بنگرید، میان نیک و بد خود داوری کنید، هر مرد و زن از شما، خود باید راه خویش را برگزیند. یسنا ۳۰ بند دو.

– این سخنان را به نو عروسان و تازه دامادان میگویم. امیدوارم اندرزم را به گوش هوش بشنوید و با نهان و دلی روشن، آنرا نیک دریابید و به یاد بسپارید. همیشه با نیک منشی و مهر و دوستی زندگی کنید و در راستی و پاکی و مهر ورزی از یکدیگر پیشی بگیرید. زیرا بیگمان از زندگی سرشار از خوشی و خوشبختی برخوردار خواهید شد.(گاتها – هات ۵۳ بند ۵).

– ای نو اروسان و تازه دامادان، اندرزم را به گوش هوش بشنوید و با درون روشن آن را نیک دریابید. همواره در زندگی با مهرورزی و مهربانی زندگی نموده و کوشش نمایید در راستی و پاکی از یکدیگر پیشی بگیرید. چه بیگمان از زندگانی سرشار از خوشی و خوشبختی برخوردار خواهید شد.(گاتها- وهیشتواش گات – یسنا ۵۳ – ۵). 

– ای مردم گفتارنیک دیگران را بشنوید و با اندیشه روشن در آن بنگرید و میان نیک و بد را خود داوری کنید. زیرا پیش از این که زمان از دست برود، هر مرد و زن باید خود راه خود را برگزینند. بشود که به یاری خرد اهورایی در گزینش راه نیک کامروا شد.

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در پایان سخنرانی اش با فرنام راشن مرتوگان و برابری انسانها چه زن و مرد، در مدارس همه جهان اشاره کرد و گفت: از سازمان ملل و دیگر سازمانهای پاسدار راشن های مرتوگان مصرانه میخواهیم با قاطعیت تلاش کنند که آموزش «راشن های مرتوگان مصوبه سازمان ملل» در آموزشگاههای پایه ایی سرتاسر جهان، بایسته گردد و آموزگاران باورمند و پاسدار حقوق بشر، به فرزندان جهان بدرستی بیاموزند، تا بند بند این آیین نامه ها در اندیشه مردم گیتی جایگزین گشته، نهادینه شود و در فرهنگ مردم دنیا بدون استثناء وارد گردد.

منبع: تاریخ فا

لینک این نوشته در تالار گفتمان:

http://forum.tarikhfa.ir/thread6263.html#post24448

افکار و عقاید با ما در تالار گفتمان به اشتراک بگذارید:

http://forum.tarikhfa.ir/forum.php

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *