ساخت کارخانه رب گوجه در کنار آرامگاه کوروش بزرگ

ساخت کارخانه رب گوجه در کنار آرامگاه کوروش بزرگ نگارنده: حامد محمدپور به گزارش تاریخ فا ، محوطه جهاني پاسارگاد در 70 كيلومتري شمال تخ...

ادامه مطلب

دانلود مجموعه عکس های پاسارگاد و کوروش بزرگ(اختصاصی)

دانلود مجموعه عکس های پاسارگاد و کوروش بزرگ(اختصاصی) امروز شاهد مجموعه ای از عکس های پاسارگاد و کوروش بزرگ هستید که توسط مجموعه بز...

ادامه مطلب

هفتم آبان، روز کوروش بزرگ

روز کوروش بزرگ، روز ۷ آبان (۲۹ اکتبر) که تاریخ نویسان آن را روز ورود کوروش به بابل و صدور منشور آزادی کوروش می‌دانند به پیشنهاد سازما...

ادامه مطلب