شیردال (در پارسی میانه: بَشکوچ)  نگارنده : حامد محمدپور شیردال (در پارسی میانه: بَشکوچ[۱]) موجودی افسانه‌ای با تن شیر و سر عقاب (دال) و گوش اسب است. تندیس‌های به شکل شیردال در معماری کاربرد زیادی

Read More