About the author

Related Articles

6 Comments

 1. 1

  مما

  كلا ايرانيها براي تقصير نداشتن آفريده شده اند.

  Reply
 2. 2

  مما

  يادم رفت بگويم. اتفاقا در همين دهه ها و سالها هم خبرهاي زيادي اطرافمان هست پر از تقصيرهايي كه قرار است به بچه هايمان ياد بدهيم مال ما نبوده اند. با همت تمام برايشان دنبال گردن مي گرديم و بچه هايمان هم راهمان را ادامه خواهند داد.

  Reply
 3. 3

  هومن

  خوارزمشاهیان خودشان ترک بودند و نسبتی با مردم فلات از نظر نزادی نداشتند و قومی وحشی و بیگانه بودند از تبارو منشی نزدیک به مغولان پس فرقی با مغول نداشتند تنها سلطه بر فلات داشتند طبیعی است با مردم ستم وغرور پیشه کنند و مردم انهار ازخویش ندانند چون انزمان در داخل فلات برخلاف امروز مردم ترک تبار بسیار اندک بودند و ترکان در صفحات شمالی فلات متمرکز بودند نه در دل فلات انچه که در تاریخ در باره شاهان خوارزمی و برخوردشان در موقع حمله مغول نوشته شده برخوردی بسیار احمقانه و زبونانه را ازانها به نمایش می گذارد سرکرده این سلسله بیگانه وقتی برای کمک خواهی ارایالات دیگر میرود بخاطر بیگانه بودن هیچ همکاری را با او نمیکنند و این سردار احمق بجای تمرکز قوا در شمال شرق فلات برای مانع شدن در برابر حمله قطعی مغول خانواده اش را در گرگان رها میکند و به سمت غرب و مرکز ایران برای گسترش فتوحات و ولگردی میرود ودران وقت مهم دست به ولگردی میزند دقیقا کار فردی که داری حماقت کوچرویی است و بیگانه وحشی است و مغولان هم در حمله به گرگان خانوداه اورا به فنا میدهند و او همچنان ول میگشته ودراخر هم تبدیل به یک روانی ولگرد میشود و در تاریخ گم میشود این مصداق این قوم بیگانه است که هیچ گاه نتوانست خودرا در ایران خودی کند وهمواره باعث جنگ افروزی و خسران مردم شد دقیقا حماقت های این قوم در دوران قاجار و صفوی و فرار کردنشان اینکه هنوز هم مردم این قوم را سبمل بلاهت نادانی وویرانگری میدانند وهمواره با انهاغریبگی میکنند بخاطر همین تاریخ سرشار از بلاهت و جنون انهاست تاریخ خوارزمشاهیان تاریخ جنون یک قوم بدوی کشور برباد ده است و باید توسط افراد ترک پرست دوباره خوانی شود.

  Reply
 4. 4

  تور ترکیه

  کلا ایرانیها برای تقصیر نداشتن آفریده شده اند.

  Reply
 5. 6

  شرکت طراحی وب سایت

  باسلام وتشکرازسایتتون.

  Reply

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Tirazis DM Team