دین و آیین زرتشت

ای زرتشت …

ای زرتشت … به سرزمین‎های ایران که من = اورمزد آفریدم ، به جادوگری بتازند …

اینان را پیمان و راستی و آیین نیست و به عهدی که کنند پایبند نیستند … در آن زمان ، همه‎ی مردم ،

فریفتار(=فریبکار) باشند ؛ یعنی بدِ یکدیگر خواهند … سپاس و آزرمِ(=شرمِ) نان و نمک ندارند …

مردمانِ تندخو و خُرد ، به بزرگی و فرمانروایی رسند. حقیرانِ آواره به حکومت رسند…

گفتار فرومایگان ، بدگویان ، نابکاران و دلقک‎ها را راست و باور دارند… همه‎ی مردم ، حریص و

ناراست‎دین باشند… آب رود ها و چشمه‎ها بکاهد و افزایش نباشد. ستور و گاو و گوسفند ،

کمتر بزایند… جوانان و کودکان ، اندیشناک(=هراسان)باشند و از دلشان ، شوخی و بازی و

رامش برنیاید… و آزاده و دهقان و بزرگان به درویشی و بیچارگی رسند… ایشان چنان

فرمانروایان بدی باشند که اگر مرد پرهیزگار یا مگسی را بکشند ، هر دو به چشمـشان یکسان

باشد… و پادشاهی به کامه‎ی دیو خشم برود… و بسیار شهوت زشت ورزند… زمین‎لرزه بسیار

باشد… پس ایزد مِهر به پشوتن بانگ کند : دین مزدا و تخت پادشاهی را دوباره بیارای…

و سپس سوشیانت ، آفرینش را دوباره پاک بسازد.
[ زند بهمن یسن ▬ برگردان : محمد تقی راشد محصل ▬ فشرده‎ای از رویه‎‎های 5 تا 19 ]

 

ای زرتشت … به سرزمین‎های ایران که من = اورمزد آفریدم ، به جادوگری بتازند …

اینان را پیمان و راستی و آیین نیست و به عهدی که کنند پایبند نیستند … در آن زمان ، همه‎ی مردم ،

فریفتار(=فریبکار) باشند ؛ یعنی بدِ یکدیگر خواهند … سپاس و آزرمِ(=شرمِ) نان و نمک ندارند …

مردمانِ تندخو و خُرد ، به بزرگی و فرمانروایی رسند. حقیرانِ آواره به حکومت رسند…

گفتار فرومایگان ، بدگویان ، نابکاران و دلقک‎ها را راست و باور دارند… همه‎ی مردم ، حریص و

ناراست‎دین باشند… آب رود ها و چشمه‎ها بکاهد و افزایش نباشد. ستور و گاو و گوسفند ،

کمتر بزایند… جوانان و کودکان ، اندیشناک(=هراسان)باشند و از دلشان ، شوخی و بازی و

رامش برنیاید… و آزاده و دهقان و بزرگان به درویشی و بیچارگی رسند… ایشان چنان

فرمانروایان بدی باشند که اگر مرد پرهیزگار یا مگسی را بکشند ، هر دو به چشمـشان یکسان

باشد… و پادشاهی به کامه‎ی دیو خشم برود… و بسیار شهوت زشت ورزند… زمین‎لرزه بسیار

باشد… پس ایزد مِهر به پشوتن بانگ کند : دین مزدا و تخت پادشاهی را دوباره بیارای…

و سپس سوشیانت ، آفرینش را دوباره پاک بسازد.
[ زند بهمن یسن ▬ برگردان : محمد تقی راشد محصل ▬ فشرده‎ای از رویه‎‎های 5 تا 19 ]

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *