شاه امان‌الله خان از دودمان بارکزی نگارنده: حامد محمدپور    شاه امان‌الله خان امان‌الله خان دوران از ۲۸ فوریه ۱۹۱۹ – ۱۴ ژانویه ۱۹۲۹ لقب(ها) امیر افغانستان زادروز ۱ ژوئن ۱۸۹۲

Read More

تاریخ افغانستان نگارنده: حامد محمدپور  سرزمین‌های باستانی باختر (Bactria) و هریوه (Aria) در این نقشه موقعیت افغانستان را در جاده ابریشم نشان می‌دهند. این کشور به‌دلیل قرارگرفتن در مسیر شاهراه جادۀ ابریشم

Read More