تاریخ و تمدن سرزمین یونان باستان

پدرخوانده ای برای تاریخ (نقد و بررسی هرودوت)

پدرخوانده ای برای تاریخ (نقد و بررسی هرودوت) نگارنده: امیر افشار با کمک مقاله ای از ناهید زندی نوشته های بازمانده از هرودوت تاکنو...

ادامه مطلب

کتاب صوتی تاریخ نویسی در یونان باستان | محصولی از کارگروه پژوهشی تاریخ فا

تاریخ نویسی در یونان باستان  محصولی از کارگروه پژوهشی تاریخ فا تاریخ معمولا به ضبط وقایع مربوط به قبیله قوم یا نژاد تلقی میشود و چون ...

ادامه مطلب