هخامنشیان

داریوش بزرگ در زمان کوروش بزرگ و کمبوجیه

داریوش بزرگ در زمان کوروش بزرگ و کمبوجیه 

10432156_1548065868776676_3113611219657298863_n

داریوش درهنگام لشکرکشی کوروش بزرگ برای جنگ با ماساژتها (قوم سکایی) جوانی 20ساله بودکه هنوز به سن سربازی نرسیده بود و در پارس به سر می برد.

هرودوت روایت کرده که چون کوروش به خاک ماساژتها گام گذاشت، شب هنگام در خواب دید که از شانه های داریوش دو بال برآمده که یکی بر آسیا سایه افکنده و دیگری بر اروپا.

چون ازخواب بیدارشد، ویشتاسپ پدر داریوش را به نزد خود خواند و به او گفت که از برای خوابی که درباره داریوش دیده ام به او مظنونم. سپس از ویشتاسپ خواست هنگامی که به پارس بازگشتم داریوش را نزد من بیاور تا او را بیازمایم. ولی کوروش بزرگ هیچوقت از این جنگ باز نگشت و کشته شد.

در زمان کمبوجیه ، داریوش وارد خدمت نظام شد و بزودی وارد دسته نگهبانان شاهی شد و با سمت افتخاری نیزه دار کمبوجیه راهی مصر شد.

در صحت روایت هرودوت تردیدهایی هست به خصوص اینکه خوابی که کوروش دیده و… را بعدها وارد داستان کرده اند تا جنبه تقدیر و اقبال داریوش را نشان دهند. در مورد کشته شدن کوروش هم که روایات سه مورخ بنام های هرودوت، کتزیاس و بروس کلدانی نشان می دهد در جنگ با اقوام سکایی کشته شده است و فقط گزنفون مرگ او را طبیعی دانسته است.

در اینکه داریوش بزرگ در زمان کوروش هنوز به سن قانونی نرسیده بوده شکی نیست.

بن مایه:

تواریخ هرودوت

پیرنیا تاریخ باستان

گزنفون تربیت کوروش

تاریخ باستان مهرآبادی

گردآوری: علی آریایی

 

تاریخ فا ، بزرگترین سایت تاریخی پارسی زبان

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *