دین و آیین زرتشت

ششم فروردین، (روز خرداد) زادروز اشو زرتشت

بشد نوروز پاکِ زندگانی
بشد روزی که مانَد جاودانی

ششم روز زمان فرودین شد
که زرتشت آمد و آغاز دین شد

بمیرید ای خدایان دروغین
بیامد مژدۀ آغاز یک دین

اهورا غنچه ای در آن زمان شد
که او بهتر ز گلهای جهان شد

و انسان نغمه خوان، چون بلبلان شد
و فریاد دد و دیوان نهان شد

زمان گفت و کردار بد اندیش
به پایان آمد و شد بهترین کیش

از آن پس دینِ ما همچون ستاره
رود در آسمان دل دوباره

اهورا یار من، غنخوار من شد
دلی دادم به او، دلدار من شد

__________________________________________________ ___________________________________________

روز ششم از ماه فروردین گاهشماری ایرانی زادروز زرتشت پیامبر، خورداد (ماه فروردین ، روز خرداد) نام دارد. در این روز به باور جدید زرتشتیان ایران (و نه زرتشتیان هند) پیامبر ایرانی از مادر زاده شده است. البته این باور جدید فاقد منابع تاریخی است. زرتشت در سن سی سالگی در همین روز به پیامبری برگزیده شده است و با همین انگیزه و پی آمدهای سرنوشت ساز دیگری که در تاریخ گذشته ایرانیان رخ داده است که شرح آن در کتاب پهلوی «ماه فروردین روز خرداد» آمده است.

برخی از زرتشتیان این روز را جشن میگیرند و گرامی میدارند. آنها در این روز به نیایشگاهها و آدریان محل سکونت خود میروند و با تهیه خوراکی های سنتی و اجرای مراسم آفرینگان و جشن خوانی خورداد و فروردین ماه را در هر سال گرامی میدارند. همچنین زرتشتیان زاده شدن فرزندان، چه پسر و چه دختر را گرامی میدارند. در گذشته هنگامی که کودکی از مادر متولد میگردید، پدر او در همان سا ل به یاد فرزندش نهالی از درخت همیشه سبز مانند: سرو، مورد یا کاج را در جایی مناسب در خاک مینهاد و برای رشد و سر سبزی این درخت نیز مانند فرزندش کوشش مینمود. از رسوم ایرانیان باستان در روزگار گذشته برگزاری روز زاد روز برای خود و فرزندان بوده است و این جشن مربوط به طبقه خاصی نبوده بلکه بی نیاز و نیازمند آن را برپا میداشتند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *