اسطوره ها و افسانه ها, تاريخ فا

پیشدادیان – هوشنگ

پیشدادیان – هوشنگ

پیشدادیان ؛ عنوان نخستین شاهان ایران زمین در اساطیر کهن بوده است که پیش از کیانیان پادشاهی بر ایران کردند . نخستین شاه پیشدادی را کیومرث دانسته اند ؛ کیومرثی که توسط از نسب وی مشی و مشیانه ؛ نخستین مرد و زن در سنت مزدیسنی بوده اند ؛ و آخرین شاه پیشدادی گرشاسپ بوده است .

هوشنگ :

آن گونه که در شاهنامه ذکر شده ، دومین پادشاه ایران زمین هوشنگ است . برای این که بتوانیم نسبت به هوشنگ آگاهی های کامل و بهتری به دست آوریم ، می توانیم به یشت ها مراجعه کنیم و به بررسی آنها بپردازیم . بنابر روایتی ، هوشنگ پسر کیومرث و به روایتی دیگر ، فرزند سیامک پسر بزرگ کیومرث است که سیامک در جنگ با دیوان کشته شد .

بنابر یشت پنجم ، هوشنگ بر بلند کوه هرا ( هرابرزئیتی ) برای ایزد بانو اردیسور آناهیتا قربانی کرده از خدا چنین می خواهد :

« کامیابی به من ده ای نیک ، ای تواناترین اردیسور ناهید ، که من بر همه کشورها بزرگ ترین پادشاه گردم » .

در بند بیست و یکم یشت پنجم ، هوشنگ با لقب پرذات معرفی شده است ، لقبی که بیشتر با نامش همراه است ، به قول کریستنسن ، نام اصلی و نخستین هوشنگ پرذات بوده و هوشنگ بعدها به عنوان نامی دوم بر او داده شده است . در یشت پنجم ، هوشنگ نخستین کسی است که از او یاد می شود و نام جمشید پس از وی می آید . شاه سخن هوشنگ است زیرا در یشت های 5 و 9 و 15 و 17 و 19 و در ریگ ودا هوشنگ از قهرمانان و پهلوانان است که پس از جدایی هندی ها و ایرانی ها پدید می آید . هوشنگ برای خونخواهی سیامک همراه با پدربزرگش کیومرث به جنگ دیوان می رود و آن ها را از پای در می آورد .

از کارهای که در زمان هوشنگ اتفاق افتاده می توان به به وجود آمدن آهن و ساختن ابزارآلات جنگی و هدایت آب و استفادۀ بهینه از آن ، کاریز زنی و پیشرفت های بسیاری نیز در امر کشاورزی را می توان نام برد و مهم ترین اتفاق تاریخی و زمان هوشنگ به وجود آمدن آتش می باشد . از اول نام هوشنگ را پیشداد می دانسته اند . زیرا او اولین دادگر میان مردم بود . اوشهنج نیز گفته اند ، اوشهنج بن سیامک بن کیومرث و به روایتی گویند که پسر مهلائیل بود و نبیرۀ حضرت آدم .

آبشخور :  

گنجینه تاریخ ایران ( ایران باستان ) ، سعید قانعی ، تهران : پل ، 1388 ، برگۀ 9-11 .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *