author-avatar

درباره حامد محمدپور

مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا ، یا چه بوده ست مراد وی ازین ساختنم...

در گرمابه‌هاي ايراني چه مي‌گذشت و اكنون چه مي‌گذرد؟

صديقه نوده‌فراهاني : «خشک بیاورید، خشک...»  این نوای گوش‌آشنایی است که دیر زمانی است دیگر شنیده نمی‌شود. نوایی که پدران و...

ادامه مطلب

روابط ایران و هند با تأکید بر نقش ابوریحان بیرونی

دکتر کیانوش کیانی هفت‌لنگ : از منابع موجود، چنین برمی‌آید که نام قدیم هند، «آریا وارتا» بوده است که به معنی سرزمین آریاست....

ادامه مطلب