بكش بكش در ايران باستان!

قتل-در-ایران-باستان-تاریخ-فا

»اردشير اوّل قاتل خشايارشاه را كشت.
خشايارشاه دوم به دست نابرادري اش سغديانوس كشته شد.
سغديانوس شش ماه پس از اين واقعه به دست داريوش دوم كشته شد.
داريوش دوم با كشتن تريتوچمس، زن او را پاره پاره كرد
و مادر و برادران و خواهران او را زنده به گور كرد…

… اردشير دوم با برادرش كورش صغير جنگيد
و پسر خودش داريوش را كه قصد او كرده بود، كشت
و وقتي دريافت پسر ديگرش اوخوس نيز قصد جان او دارد، از غصه دق كرد.
اوخوس پس از بيست سال پادشاهي بدست برادرش باگواس مسموم شد
او پسر اوخوس را به تخت نشاند و براي اثبات وفاداري برادش را كشت.«

(تاريخ تمدن ويل دورانت، ج اوّل، صفحه 562)

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *