تاريخ فا

چکیده کوتاهی از زندگانی وهرام ( بهرام ) دوم ساسانی

چکیده کوتاهی از زندگانی وهرام ( بهرام ) دوم ساسانی

نگارنده : مجید وهرام

Untitled

وهرام دوم پس از پدر خود که وهرام یکم بود ، در سال 275 م به پادشاهی رسید . گویند که نخست بسیار سنگدل بوده است اما چون کنکاشی ( مشورتی ، شوری ) برای برکناری اود دیده بودند به اندرز یک موپت ( موبد ) کردار خود را دگرگون ساخت . از کار های او فرمانبردار کردن سکاها بود چنانکه در میانه های سده دوم پ م سکاها در زرنگان ( سیستان ) و اپگانستان ( افغانستان ) ماندگار شده بودند . وهرام دوم پس از آن سرزمین هایی را در بخش های خاوری ایران فرمانبردار کرد و میخواست به سوی گیهانگیری ( جهانگیری ) خود پیش رود اما جنگ با روم او را از این کار بازداشت .

پادشاه روم که کاروس نام داشت ، خواست که راهکار اُرِلیَن پادشاه پیشین روم را پیگیر شود . به اینگونه او نبردی را با سارمات ها که در اپاحتر کوفکاسیه ( شمال قفقازیه ) و نیمروز روسیه زندگی می کردند ، سر داد و به مرزهای ایران رسید . وهرام که نیروهای خود را به سوی خاور روی داده و از مرزهای نیمروزی ایران دور بود ، نماینده ای را پیش کاروس فرستاد که گفتگوهایی در راستای سازش ( صلح ) انجام دهد که کاروس پاسخ داد : تا شاه ایران فرمانبردار نشود از جنگ چشم پوشی ( صرف نظر ) نخواهم کرد و ایران را چنان بی درخت خواهم کرد که همانند سر من بی بهره از مو گردد .

پس از آن نبرد را سر گرفت و بر میانرودان ( بین النهرین ) و هتا تیسپون ( تیسفون ) چیره گشت اما در این هنگام تندر و آذرخشی ( رعد و برقی ) روی داد که پس از آن پادشاه روم را مرده یافتند و آشکار نیست که آذرخش مایه درگذشت او شد و خواه اینکه مرگ او سوی دیگری داشت . در هر روی سپاهیان رومی این پیشامد را نشانه ای از خشم خدایان دانسته و شوریده واپس نشینی ( عقب نشینی ) کردند و سرانجام وهرام دوم هم همانند وهرام یکم از نبرد با روم آسوده گشت . Silver coin of the Sassanian king of Persia Vahram the Second ( Bahram II ) with his wife and prince

 

بن مایه :
1. نسک ” ایران باستان ” به نگارندگی حسن پیرنیا
2. نسک ” تصاویر مستندی از سکه ها و پیکره های شاهنشاهان ایران ”

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *