تاریخ و تمدن روم باستان

گزارش پونتیوس پیلاته به امپراطور کلاودیوس

گزارش پونتیوس پیلاته به امپراطور کلاودیوس

نگارنده : مرتضی حماسی

 

456px-What-is-truth02

پیشگفتار :

این گزارش ، نامه ای از پونتیوس پیلاته حاکم کشور یهودیه در زمان مسیح است که به امپراطور روم نوشته شده است و پونیتوس پیلاته حاکمی بوده است که در زمان وی ، عیسی مسیح مصلوب می گردد . این گزارش آن چه که در عهد جدید بیان شده را اشاره داشته از جمله : پیش بینی ظهور ماشیح به عنوان ناجی یهودیان ، زایش مسیح از زنی باکره ، معجزات مسیح ، پسر خدا بودن مسیح ، توطئۀ فریسیان بر ضد عیسی مسیح ، دستگیر شدن مسیح و بازپرسی وی توسط پونتیوس پیلاطس ، دستور دادنِ پیلاطس به شلاق زدن مسیح به باورداشتِ اتهامات فریسیان ، سپردن وی به دستِ یهودیان برای مجازات او ، به صلیب کشیده شدن مسیح ، برخاستن و زنده شدن مسیح پس از سه روز ،پول دادنِ یهودیان به سربازانِ محافظِ جسد مسیح مبنی بر اینکه بگویند که جسد مسیح را شاگردان مسیح دزدیده بودند ؛ اشاره به کفن پوشی مسیح توسط شاگرد او ؛ یوسف نامی ، مشاهدۀ زنده شدن مسیح توسط سربازان رومی محافظ مقبرۀ سنگی مسیح و …

این گزارش در متن یونانی اعمال پطرس و پائول یافت می شود و به عنوان ضمیمه ای در انجیل گنوسی نیکودموس به زبان لاتین موجود است . ترجمۀ این گزارش به زبان انگلیسی توسط م.ر جیمیز ( M.R.James ) انجام شده است که نگارنده آن را به فارسی برگردان نموده است و واژگان تکمیل کننده را در ( ) آورده شده و مفهوم و معنی واژگان نیز در ( = ) آورده شده است .

ترجمۀ انگلیسی :

 

Pontius Pilate unto Claudius, greetingThere befell of late a matter which I myself brought to light (or, made trial of): for the Jews through envy have punished themselves and their posterity with fearful judgements of their own fault; for whereas their fathers had promises (al. had announced unto them) that their God would send them out of heaven his holy one who should of right be called their king, and did promise that he would send him upon earth by a virgin; he then (or this God of the Hebrews, then) came when I was governor of Judea, and they beheld him enlightening the blind, cleansing lepers, healing the palsied, driving devils out of men, raising the dead, rebuking the winds, walking upon the waves of the sea dry-shod, and doing many other wonders, and all the people of the Jews calling him the Son of God: the chief priests therefore, moved with envy against him, took him and delivered him unto me and brought against him one false accusation after another, saying that he was a sorcerer and did things contrary to law.But I, believing that these things were so, having scourged him, delivered him unto their will: and they crucified him, and when he was buried they set guards upon him. But while my soldiers watched him he rose again on the third day: yet so much was the malice of the Jews kindled that they gave money to the soldiers, saying: Say ye that his disciples stole away his body. But they, though they took the money, were not able to keep silence concerning that which had come to pass, for they also have testified that they saw him arisen and that they received money from the Jews. And these things have I reported (unto thy mightiness) for this cause, lest some other should lie unto thee (Lat. lest any lie otherwise) and though should deem right to believe the false tales of the Jews

 

ترجمۀ پارسی :

«پونتیوس پیلاته به جانب کلاودیوس ، درود می فرستد

در اینجا اتفاق زیادی افتاده است که من خودم به روشنی ( به سمع شما ) رساندم . چون یهودیان بخاطر حسادت، خودشان و اخلافشان را با مجازات های سخت خطایشان ، تنبیه کرده اند ; از اینرو به حقیقت پدرانشان وعده دادند که خدای آن ها به سوی شان از آسمان فردی پاک را خواهد فرستاد ، کسی که بایست به راستی پادشاهِ آن ها باشد ، و آن ها وعده داده اند که او ( = یهوه ) وی ( = مسیح ) را از طریقِ یک باکره به زمین خواهد فرستاد . وی ( یا : این خدای عبری ها ) آن وقتی آمد ، وقتی که من فرماندارِ یهودیه بودم ،و آنان او را دیدند که نابینا را روشنایی بخشید. ، جزامی ها را پاک می سازد ( = شفا می دهد ) ، افلیج را شفا می دهد ، شیاطین را دور می راند از انسان ها ، مُرده را برانگیخته می کند ( = مرده را زنده می کند ) ، بادها را سرزنش می کند ، بر روی امواج دریا راه می رود با کفشِ خشک ، و بسیار کارهای حیرت انگیز دیگر انجام می دهد ، و تمامی مردم یهود او را پسرِ خدا می نامیند : بدین خاطر رئیس فریسیان با حسادت بر علیه او اقدام کرد ، وی را دستگیر کرد وو چندین و چند اتهام ناروا بر علیه او اقامه کرد. . می گوید که او یک جادوگر بود چیزهایی مخالفِ قانون انجام داده است .
ولی من ، با اعتقاد بر این که این چیزها همین گونه بوده است ، او را به شلاق زدن وامی­دارم ، او را به اختیارِ آن ها ( = یهودیان ) سپردم : و آن ها وی را به صلیب کشیدند ، و هنگامی که او تدفین گشت آن ها روکشی بر روی بدنش کشیدند ; اما مادامیکه سربازانم او را نگهبانی می کردند ، او دگرباره در روزِ سوم برخاست . در این زمان اینقدر کینۀ یهودیان افروخته شد که آن ها به سربازانم پول دادند ، اظهار نمودند : شما ها بگویید که شاگردانِ او جسدش را دزدیدند . ولی آنان با وجود آنکه پول گرفته بودند، نتوانسته بودند درباره آنچه اتفاق افتاده بود، سکوت اختیار کنند.. در مقابل ؛ آن ها گواهی داده اند که آن ها او ( = عیسی ) را دیدند که برانگیخته شده همان آن هایی که از یهودیان پول دریافت کردند .

و این چیزها را بدین دلیل گزارش نموده ام مبادا باید برخی دیگر نزد تو سخن نادرست بگویند .هر چند برای باور کردن داستان های دروغین یهودیان، باید آنها را راست پنداشت » .

آبشخور :

 M. R. James , Quasten’s Patrology, vol. 1, p. 117

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *