عمومی

37 عیب ما ایرانیان که هیچوقت درمان نشد ، صادق هدایت

صادق هدایت در کتاب بوف کور خود می نویسد :
سی و هفت درد و عیب اساسی ما ایرانیان که هیچوقت درمان نشد..!

40003_149763885034470_3804373_n

به قسمتی از درد های اجتماعی ما ایرانیان توجه کنید:

 • اکثر ما ایرانی ها تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم.
 • اکثر مردم ما در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می دهیم.
 • با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم.
 • به بدبینی بیش از خوش بینی تمایل داریم.
 • بیشتر نواقص را می بینیم اما در رفع انها هیچ اقدامی نمی کنیم.
 • در هر کاری اظهار فضل می کنیم ولی از گفتن نمی دانم شرم داریم.
 • کلمه من را بیش از ما به کار می بریم.
 • غالبا مهارت را به دانش ترجیح می دهیم.
 • بیشتر در گذشته به سر می بریم تا جایی که اینده را فراموش می کنیم.
 • از دوراندیشی و برنامه ریزی عاجزیم و غالبا دچار روزمرگی و حل بحران هستیم.
 • عقب افتادگی مان را به گردن دیگران و توطئه انها می اندازیم،ولی برای جبران ان قدمی بر نمی داریم.
 • دائما دیگران را نصیحت می کنیم،ولی خودمان هرگز به انها عمل نمی کنیم.
 • همیشه اخرین تصمیم را در دقیقه 90 می گیریم.
 • غربی ها دانشمند و فیلسوف پرورش داده اند،ولی ما شاعر و فقیه!
 • زمانی که ما مشغول کیمیا گری بودیم غربی ها علم شیمی را گسترش دادند.
 • زمانی که ما با رمل و اسطرلاب مشغول کشف احوال کواکب بودیم غربی ها علم نجوم را بنا نهادند.
 • هنگامی که به هدف مان نمی رسیم،ان را به حساب سرنوشت و قسمت و بد بیاری می گذاریم،ولی هرگز به تجزیه تحلیل علل ان نمی پردازیم.
 • غربی ها اطلاعات متعارف خود را در دسترس عموم قرار می دهند،ولی ما انها را برداشته و از همکارمان پنهان می کنیم.
 • مرده هایمان را بیشتر از زنده هایمان احترام می گذاریم.
 • غربی ها و بعضا دشمنان ما،ما را بهتر از خودمان می شناسند.
 • در ایران کوزه گر از کوزه شکسته اب می خورد.
 • فکر می کنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بیمه می کنیم.
 • برای تصمیم گیری بعد از تمام بررسی های ممکن اخر کار استخاره می کنیم.
 • همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است.
 • به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر می کنیم که کسی که عیب ما را می گوید بدخواه ماست.
 • چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم.
 • به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را به درایت ترجیح می دهیم.
 • وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم.
 • در غالب خانواده ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند،به جای اینکه به انها احترام بگذارند.
 • اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت.
 • اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح می دهیم.
 • تنبیه برایمان راحت تر از تشویق است.
 • غالبا افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند.
 • اول ساختمان را می سازیم بعد برای لوله کشی،کابل کشی و غیره صد ها جای ان را خراب می کنیم.
 • وعده دادن و عمل نکردن به ان یک عادت عمومی برای همه ما شده است.
 • قبل از قضاوت کردن نمی اندیشیم و بعد از ان حتی خود را سرزنش هم نمی کنیم.
 • شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می دانیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *