گوتی ها (گوتیان) | ساکنان قدیمی آذربایجان کنونی ایران و کردستان

نویسنده: یزدان صفایی آشوریان از گوتی‌ها با نام «قوتی» یاد کرده‌اند. واژه‌ی گوتی فقط در هزاره دوم و سوم پیش از میلاد به کار می‌رفته ...

ادامه مطلب