داستان درگذشت اشوزرتشت در كتاب پهلوي «زادسپرم»

ابك سلامتي : داستان درگذشت اشوزرتشت آن‌گونه كه در كتاب پهلوي «زادسپرم» آمده است و ماجراي كشته شدن آن وخشورِ(پيام‌آور آسمان...

ادامه مطلب