صديقه نوده‌فراهاني : «خشک بیاورید، خشک…»  این نوای گوش‌آشنایی است که دیر زمانی است دیگر شنیده نمی‌شود. نوایی که پدران و مادرانمان خوب به یاد

Read More