شاه امان‌الله خان از دودمان بارکزی نگارنده: حامد محمدپور    شاه امان‌الله خان امان‌الله خان دوران از ۲۸ فوریه ۱۹۱۹ – ۱۴ ژانویه ۱۹۲۹ لقب(ها) امیر افغانستان زادروز ۱ ژوئن ۱۸۹۲

Read More