حضور میلیونی مغولستانی‌ها در آذربایجان! نویسنده : داریوش کیانی بنا به نوشته‌ی هردوت، مورخ مشهور یونانی، مهاجرت ترکان به آذربایجان از زمان سکاها در قرن

Read More