پیش از عرب چگونه سخن میگفتیم / واژگان در زبان پهلوی (= پارسی میانه ) – بخش اول

پیش از عرب چگونه سخن میگفتیم / واژگان در زبان پهلوی (= پارسی میانه ) - بخش اول اَسَژاک = نالایق پَهسا = مطابق هَمِستار=ضد اَک...

ادامه مطلب