تاثیر نیروهای ماورای الطبیعه بر معماری تمدن مایا | 49 اسلاید پروژه انسان طبیعت معماری   نگارنده: حامد محمدپور پیام اصولی محمد موذنی مقدمه: مایاها

Read More

چرا ما بزرگان ایرانی را نمی شناسیم؟ (کامران دیبا – آبانماه ۱۳۹۳) عکس: ۴۹۰ سال قبل از میلاد مسیح، کامران دیبا، رنگ روغن روی بوم،

Read More