پدرخوانده ای برای تاریخ (نقد و بررسی هرودوت)

پدرخوانده ای برای تاریخ (نقد و بررسی هرودوت) نگارنده: امیر افشار با کمک مقاله ای از ناهید زندی نوشته های بازمانده از هرودوت تاکنو...

ادامه مطلب

سابقه ‘استرس عصبی پس از حادثه’ به تمدن بین النهرین برمیگردد

سابقه 'استرس عصبی پس از حادثه' به تمدن بین النهرین برمیگردد ​ محققان میگویند سابقه ابتلا به "استرس عصبی پس از حادثه" به ۱۳۰۰ سال ...

ادامه مطلب