ازدواج موقت در ایران باستان (دوره اشکانیان) به اقتباس از چین

ازدواج موقت در ایران باستان (دوره اشکانیان) به اقتباس از چین رواج مُتعه (ازدواج موقت) از 21 قرن پيش در ايران، به اقتباس از چين برپاي...

ادامه مطلب

آیا ازدواج با محارم در دین زرتشتی و ایران باستان وجود داشته است؟

آیا ازدواج با محارم در دین زرتشتی و ایران باستان وجود داشته است؟ ازدواج با محارم در دین زرتشتی  به خشنودی اهورامزدا و روان نیاکان زرت...

ادامه مطلب