نبرد نمادین شیر و گاو در نقش برجسته های تخت جمشید

070426400704265007043150070431600704M190

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *