خسرو دوم پرویز و هراکلیوس

heraclius

نگاره ای که شکست خسرو دوم پرویز از قیصرو روم هراکلیوس ( عربی : هرقل ) را نشان می دهد . متعلق به سال 1000-1100 میلادی ؛ محل نگهداری اثر : موزۀ لوور پاریس ، فرانسه .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *