دختران جوان در حال پائین آوردن بار یخ از ماشین. سال 1918

دختران جوان در حال پائین آوردن بار یخ از ماشین. سال 1918

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *