بازسازی ایرانی های سکا یا سرمتی شمال در رزم ایرانیان باستان (آنها که در ایران باستان و اروپای شرقی ساکن بودند) اغلب جنگجویان و فرماندهان زن داشتند

بازسازی ایرانی های سکا یا سرمتی شمال در رزم ایرانیان باستان

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *