بشقاب با نقش بزم در زیر درخت ، دوره ی ساسانی، منطقه ی جغرافیایی آمودریا

بشقاب با نقش بزم در زیر درخت

بشقاب با نقش بزم در زیر درخت جنس نقره ی زراندود، قدمت سده ی چهارم یا پنجم میلادی (دوره ی ساسانی)، منطقه ی جغرافیایی آمودریا، محل نگهداری موزه ی میهو

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *