تندیس شاپور ساسانی

تندیس شاپور ساسانی

تندیس شاپور ساسانی (در این تندیس دستهای شاپور بر روی شمشیر او قرار داشته اند. بخش زیرین تندیس ار بخش بالایی جدا شده و در حال حاضر ناپدید شده است.)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *