فقط بخاطر اونی که از پشت دیوار داره سرک میکشه این عکس رو گذاشتم

فقط بخاطر اونی که از پشت دیوار داره سرک میکشه این عکسرو گذاشتم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *