کوزه با نقش بز، جنس سفال، قدمت سده ی هفتم یا هشتم

کوزه با نقش بز، جنس سفال، قدمت سده ی هفتم یا هشتم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی شمال غرب ایران، محل نگهداری موزه ی میهو

کوزه با نقش بز، جنس سفال، قدمت سده ی هفتم یا هشتم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی شمال غرب ایران، محل نگهداری موزه ی میهو

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *