میبخشم اما فراموش نمیکنم…. خداحافظ ماندلا

میبخشم اما فراموش نمیکنم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *