کوتاه از تاریخ زیگورات ها و اونتاش نپیریشا , بنیانگذار معبد زیگورات در شوش و ایلام نگارنده: حامد محمدپور در سال ١٩٣۵ میلادی هنگامی که شرکت

Read More