تاریخ و تمدن ایلام باستان (عیلام)
به مرکزیت شوش

کوتاه از تاریخ زیگورات ها و اونتاش نپیریشا , بنیانگذار معبد زیگورات در شوش و ایلام

کوتاه از تاریخ زیگورات ها و اونتاش نپیریشا , بنیانگذار معبد زیگورات در شوش و ایلام نگارنده: حامد محمدپور در سال ١٩٣۵ میلادی هنگامی که...

ادامه مطلب