جشن ها و آداب و رسوم در عهد یاستان

عشایر و کوچ نشینان ایران

عشایر و کوچ نشینان ایران نگارنده: ایرانمهر كوچ نشینی كهن ترین شیوه زیست بشر است كه پابرجا بودن آن تا عصر حاضر از بزرگ ترین جاذبه ها...

ادامه مطلب

ورزش و فرهنگ با نگاهی بر تأثیر متقابل‌ این دو بر یکدیگر از گذشته تا امروز

ورزش و فرهنگ با نگاهی بر تأثیر متقابل‌ این دو بر یکدیگر از گذشته تا امروز نگارنده: حامد محمدپور   هر مقوله‌ای‌ را که‌ انسان...

ادامه مطلب

تاریخچه آیین نوروز در ادوار مختلف | محصولی از کارگروه پژوهشی تاریخ فا

تاریخچه آیین نوروز در ادوار مختلف (بررسی رویداد های تاریخی در عید نوروز از زمان کوروش بزرگ تا سال 1390) نام کتاب: تاریخچه آیین نورو...

ادامه مطلب