author-avatar

درباره اردوان بیات

اردوان هستم , آمده ام تا بیشتر درباره زبان و ادب ایران برایتان بنویسم و در میدان پاسداری از فرهنگ کشورمان جای خالی هم میهنان دیگرم رو پر کنم , باشد که این چکه در کنار چکه های دیگر به دریای پارس بریزد و هرچه سنگ خارا در پیش رو دارد را بساید و راه پیشرفت را بگشاید. می کوشم خردورزانه بنویسم. من در اینجا هم هستم: www.zarestan.mihanblog.com